info@stev.nl 033 - 303 14 90

Onderwijs

Van de scholen mag je verwachten dat het openbaar onderwijs, goed en kwalitatief is. Daarnaast mag je erop vertrouwen dat dit onderwijs aansluit bij de ontwikkelingen in de toekomst. Ons handelen is er daarom op gericht, dat iedere leerling

  • op een aangename wijze onderwijs geniet,
  • met een gezonde dosis basiskennis en sociale vaardigheden van school gaat,
  • en daardoor aansluiting vindt in de maatschappij.

Om voorbereid te zijn op de toekomst hebben we vier aandachtspunten geformuleerd als het gaat om kwalitatief goed onderwijs. Wat verstaan wij daaronder en wat mag je daarin van STEV verwachten (en ons op aanspreken)?

 

Gepersonaliseerd leren houdt in dat elke school handelingsgericht werkt in dynamische groepen en een rijk en gepersonaliseerd aanbod biedt, zodat ieder kind een maximaal leerrendement realiseert.

Duurzaam wereldburgerschap betekent dat onze scholen gelijke kansen scheppen voor alle aan haar toevertrouwde leerlingen.

Excellente, professionele leergemeenschap betekent dat onze medewerkers, wetenschappelijk onderbouwd, invulling geven aan kwalitatief en innovatief onderwijs.

Educatief partnerschap betekent dat wij onze stakeholders en ketenpartners betrekken bij en verbinden met de ontwikkeling van de leerlingen en hun onderwijs en we daarover proactief verantwoording afleggen.

Hoe we dat doen kunt u lezen in ons Ambitieboek.

Dag van de leraar

Iedere dag weer zetten enorm veel onderwijsprofessionals en ondersteuners zich in voor het geven van goed onderwijs. Of dit nu op de basisschool, voortgezet onderwijs of vervolgstudie is. Wil je zien en horen hoe onze collega’s bij STEV aankijken tegen dit pracht vak? Kijk dan dit filmpje!!

Nationale Sportweek 2019

Op 20 september 2019 start de Nationale Sportweek #BeActive. Dit is onderdeel van de Europese week van de Sport. Ook Stev scholen zien het belang van bewegen en zijn er binnen hun lessen bewust mee bezig. Weten wat we doen? 

 

Duurzaamheid

Alle STEV scholen zetten zich in voor duurzaamheid binnen het onderwijs.

Diversiteit

Bij STEV vieren we diversiteit en staat het samen leren in onze mini-schoolmaatschappij centraal.

Downloads