info@stev.nl 033 - 303 14 90

STEV bestaat uit 13 openbare en zelfstandige basisscholen rondom Amersfoort. Onze scholen bieden medewerkers en leerlingen, een plek om zichzelf te ontwikkelen, vaardigheden te vergroten en talenten te benutten. Als STEV ervaren we de gezamenlijke verantwoordelijkheden dat iedereen met trots mee kan doen.

Onze scholen zijn een afspiegeling van de maatschappij waarin we met elkaar leren en samenleven. We zijn nieuwsgierig naar onszelf en de ander. We benutten de diversiteit van onze medewerkers, leerlingen en hun ouders als verrijking van onze blik op de wereld.

Van onze scholen mag je verwachten dat het onderwijs, plezierig en kwalitatief goed is, waardoor het onze leerlingen in staat stelt vol zelfvertrouwen de toekomst in te stappen. Ons handelen is er daarom op gericht, dat iedere leerling:
• op een fijne wijze deelneemt aan het onderwijs;
• met een gezonde dosis basiskennis, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen van    school gaat;
• toegerust is op deelname in de maatschappij van nu en morgen.

Stevige wortels om je vleugels uit te kunnen slaan:

Leer wie jij kunt zijn!

STEVig; een uitdagend nieuw wereldburgerschapsprogramma bij STEV

STEV is een stichting met  13 scholen van openbaar onderwijs in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. Vanuit het openbare karakter van STEV opereren de scholen als mini-maatschappij waardoor er van nature een oefenplaats is waarbinnen leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburgers. Jonge wereldburgers die in hun houding, kennis, vaardigheden en reflectievermogen laten zien dat zij geloof hebben in hun eigen kunnen. Daarnaast leren onze leerlingen verschillen te omarmen, overeenkomsten te ontdekken en vooral elkaar te respecteren. Daarbij leren ze ook rekening te houden met het algemeen belang, in plaats van alleen uit te gaan van het eigen belang.

Sinds 1 augustus 2021 is de wet voor burgerschapsonderwijs van kracht. Deze wet heeft als doel dat alle scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. STEV is door het bewust te zijn van de oefenplaats die we bieden door ons openbare karakter al jaren bezig met deze basiswaarden. Binnen STEV hebben we een grotere ambitie dan alleen een oefenplaats te bieden op het gebied van burgerschap. Wij hebben de ambitie om onze leerlingen te ontwikkelen tot echte wereldburgers.

Vanuit de openbare kernwaarden vrijheid, gelijkheid en ontmoeting en in de lijn met de nieuwe wet, start STEV met een nieuw programma: STEVig. Anne Suijdendorp, schoolleider bij STEV en projectleider van dit programma, geeft aan dat naast kennis over democratische waarden, leerlingen ook leren over en ontmoeten van mensen met andere (levensbeschouwelijke) achtergronden, mogelijkheden en oriëntaties. Dit STEV-onderwijsprogramma is ontwikkeld in samenwerking met VOSABB; de verenging van openbare en algemeen toegankelijke scholen en CVV, (Centrum voor Vormingsonderwijs) en is een programma voor Identiteit en Groei. ‘STEVig stimuleert leerlingen met verhalen, vaardigheden en ideeën om creatief na te denken en hun eigen afwegingen te maken, een eigen mening te formuleren en antwoorden te vinden bij levensvragen’, zegt Suijdendorp. ‘De STEVig-lessen worden gegeven door vakleerkrachten vormingsonderwijs en zij spreken uit eigen ervaring. De groepsleerkrachten zijn ook bij de lessen betrokken waardoor de verbinding gemaakt wordt met andere vakgebieden.

Lynn en Xavi, leerlingen van de leerlingenraad van de Griftschool, geven aan dat zij heel blij zijn met de lessen van STEVig ‘het is een goed idee dat de juffen en meesters les komen geven over andere geloven. We hadden nog nooit iets geleerd over humanisme en dat was heel leuk. Door vanuit het humanisme na te denken over het thema ‘samenwerken’ ga je ook meer nadenken hoe je met elkaar omgaat in de klas’.

Suijdendorp ‘Het mooie is dat leerlingen hierdoor hun identiteit ontwikkelen en leren hoe samen te leven met anderen. Zo leren leerlingen via thema’s hun eigen plek in de wereld te vinden en die van anderen te respecteren. Iets dat in de tijd van nu belangrijker is dan ooit!’.

Voor meer informatie www.vormingsonderwijs.nl

Waar droomde jij als kind van?

Maak je eigen droom waar en die van het kind bij ons op school.

Kom werken bij STEV

 • Gastlessen Meerwaarde

  Leerlingen van de Meerwaarde kwamen gastlessen verzorgen!

  Lees verder
 • Rijksmuseum

  Groep 5 t/m 8 brengt bezoek aan het Rijksmuseum.

  Lees verder
 • IPC afsluiting

  De IPC thema's werden feestelijk afgesloten!

  Lees verder
 • Voorjaarsvakantie!

  De voorjaarsvakantie is van 16 t/m 26 februari. We verwachten de kinderen op dinsdag 27 februari weer op school.

  Lees verder
Lees meer nieuwsberichten