info@stev.nl 033 - 303 14 90

Organisatie

STEV faciliteert in openbaar en dynamisch onderwijs, waardoor de onderwijsprofessional in staat is het leervermogen bij ieder kind aan te spreken. STEV organiseert ouderbetrokkenheid, zodat ouders de ruimte krijgen betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Met elkaar, STEV, onderwijsprofessional en ouder, zetten we in op het beste onderwijs dat er is.

Alles voor het kind

De onderwijsprofessionals die bij ons aan het werk zijn, zijn gedreven mensen, met liefde voor het vak. Zij hebben geleerd zelfbewust en sensitief te zijn. Door te kijken en te luisteren, kunnen ze onderwijzen. De onderwijsomgeving vraagt iedere dag om aanpassingsvermogen en de voorzieningen die in huis zijn, ondersteunen hen daarbij. Onze onderwijsprofessionals spelen in op de ontwikkeling van ieder kind, zowel op individueel als op groepsniveau.

Jong geleerd oud gedaan

Niemand is ooit uitgeleerd, daarom verwachten wij van onze onderwijsprofessionals dat zij jaarlijks hun kennis en vaardigheden bijspijkeren. Zo zijn zij op de hoogte van de laatste onderwijsvernieuwingen en wetenschappelijke onderzoeken, met als doel goed kwalitatief en passend onderwijs aan te bieden.

Leer wie jij kunt zijn

Als stichting overziet STEV het grotere geheel en heeft zij de verantwoording over de aangesloten scholen. Binnen de gezamenlijk afgesproken kaders is elke STEV-school een op zichzelf staande organisatie en verantwoordelijk voor een eigen beleid (schoolplan). Door samen te werken en naar buiten te treden, zorgt STEV voor stabiliteit en groei. Met elkaar onderzoeken we continu waar we staan; nu en over een paar jaar. De uitkomsten geven ons richting in ons handelen.

STEV is sinds 2005 een organisatie voor primair openbaar basisonderwijs in de omgeving van Amersfoort. Bij STEV zijn 13 basisscholen aangesloten. Deze openbare basisscholen liggen verspreid over verschillende dorpen en gemeenten: Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg.

Hiermee is STEV een stichting met een brede geografische spreiding. Onze scholen variëren in omvang van 60 tot ruim 240 leerlingen. Per 1 oktober 2023 telde STEV een kleine 2000 leerlingen. Eind 2023 had STEV bijna 250 personeelsleden in dienst.

Ambitieboek

Met ambitie, trots en lef presenteren de 13 openbare basisscholen van Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) hun strategische schoolontwikkeling voor de periode van 2024-2028. Het Ambitieboek beschrijft de volgende fase in de strategische koers van de openbare STEV-basisscholen.

Leer wie jij kunt zijn

Deze mensen maken dat waar bij STEV. Voor zichzelf en voor de ander. Samen weten we meer. Samen kunnen we meer.

Onze mensen gaan ervoor