info@stev.nl 033 - 303 14 90

Mensen

Organisatie en mensen

Dertien zelfstandige en unieke scholen, verbonden vanuit een duidelijke collectieve opdracht en visie op kwalitatief goed onderwijs.
Onderwijs dat wordt vormgegeven door de professionals op onze scholen. Dat we gezamenlijk één geheel vormen, ervaren we ook
in ‘wie wij zijn’ en wat ons drijft. Dit geeft kleur aan STEV. Samen vormen we een mooie club mensen met passie voor ons vak.
De drijfveren die ons binden hebben we samengevat in LANS:

Lef
Lef betekent dat elke collega binnen STEV de geldende status quo ter discussie durft te stellen vanuit de ontwikkeling van nieuwe
kennis en de ontwikkelingen in de samenleving. We richten onze blik naar binnen en naar buiten. Dit betekent dat we kritisch
blijven, we durven te twijfelen en creëren ruimte voor onderzoek en vakmanschap. We stimuleren het professioneel eigenaarschap
in de versterking van onszelf, de ander en de omgeving. Dit doen we vanuit het geloof dat dit bijdraagt aan de duurzaamheid
van ontwikkelingen ten dienste van onze gezamenlijke opdracht. Daar waar we leren worden ook fouten gemaakt.
We durven kwetsbaar te zijn en geven elkaar gerichte en opbouwende feedback.

Ambitie
Iedereen is welkom op onze scholen, iedereen krijgt de veiligheid en ruimte om te ontdekken en leren wie zij zijn en wat zij kunnen.
Kwalitatief goed onderwijs is onze opdracht, de leerling is onze leidraad. De zorg voor kwaliteit is verankerd in onze routines en
het handelen van al onze onderwijs-professionals. Zij lopen voorop, hebben hoge verwachtingen en stellen ambitieuze doelen voor
zichzelf, de leerlingen en de school als geheel. We laten zien wie we zijn en wat we kunnen. We leggen open en transparant
verantwoording af over de dingen die we doen en over onze ontwikkeling, waarbij we het ‘goede gesprek’ opzoeken om de
juiste dingen te kunnen (blijven) doen.

Nieuwsgierig
Elke STEV-collega is nieuwsgierig naar de ander en naar zichzelf. Bij STEV staan we open voor het verhaal van de ander en werken
we vanuit een open en respectvolle cultuur: ik ben ok, jij bent ok. We deinzen niet terug voor tegengestelde meningen en zoeken
hierin naar verbinding om polarisatie tegen te gaan. Het vertrouwen in elkaar en de positieve intenties vormen hierin de basis.

Samen
We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar en onze omgeving. Elke school heeft zijn eigen verbinding in de
eigen wijk of gemeente. Elke school geeft eigen invulling aan het eigen schoolconcept en profilering. Tegelijkertijd voelen we
ons verbonden vanuit onze drijfveren en committeren ons aan onze collectieve opdracht. We erkennen de kracht van samen
en zetten ons in voor duurzame samenwerking binnen STEV en de regio. Daar waar we het samen kunnen doen we het niet alleen.

Zij maken het waar voor onze scholen

Anja Luitjes
Schoolleider de Regenboog 0342 - 472 300 directie@obs-regenboog.nl

Voorthuizen

Anne Suijdendorp
Schoolleider Jan Ligthartschool en de Dorpsbeuk 033 - 286 20 67 directie@janligthartschool.org of a.suijdendorp@dedorpsbeuk.nl

Woudenberg en Scherpenzeel

Betty Nederlof
Schoolleider de Lijster 0342 - 423 968 directie@obs-delijster.nl

Barneveld

Daphne Fiorentinos
Schoolleider de Uitkijck 035 - 541 44 13 directie@deuitkijck.nl

Baarn

Jacomijn Sennef
Schoolleider deBuut 035 - 603 56 78 directie@de-buut.nl

Soest

Nathalie Bos
Schoolleider Plantijn 0342 - 415 635 info@plantijn.org

Barneveld

Dorine de Jong
Schoolleider Griftschool 033-286 22 95 d.dejong@griftschool.nl

Woudenberg

Jolanda Lam
Schoolleider Corlaer 033-246 12 19 directie@daltonschoolcorlaer.nl

Nijkerk

Leni van Zandvoort
Schoolleider de Startbaan 0346-35 30 58 directie@destartbaansoesterberg.nl

Soesterberg

Amber Dijkstra
Schoolleider de Vliegeniers 0342-49 38 16 directie@devliegeniers.nl

Barneveld

Christel Gilsing
Locatieleider 033-286 20 67 directie@janligthartschool.nl

Woudenberg

Koen Weusten
Schoolleider Egelantier 035-609 92 70 directie@bredeschoolsoest.nl

Petra Toor
Schoolleider 't Kruisrak ai 035 - 609 92 70 directie @kruisrak.nl

Bunschoten

Zij maken het waar voor het bestuursbureau

Joost Guttinger
bovenschoolse ICT coördinator j.guttinger@stev.nl

Marisca Rens-Dikkeboer
beleidsmedewerker personeelszaken m.dikkeboer@stev.nl

Marjella Fugers
directie-assistent m.fugers@stev.nl

Wilma Palm
receptioniste / telefoniste receptie@stev.nl

Anita Glavimans
medewerker PSA a.glavimans@stev.nl

Herriëtte van den Born
financieel medewerker h.vandenborn@stev.nl

André van der Lelij
controller a.vanderlelij@stev.nl

Tjarda Hatzmann
kenniscoördinator Stev Academie t.hatzmann@stev.nl

Ed Ilgen
onderwijskundig beleidsmedewerker e.ilgen@stev.nl

Wiesje Verhoeven
voorzitter college van bestuur w.verhoeven@stev.nl

Dialoog en verantwoording

Wie houdt ons bij de les? Ziet toe op wat wij uitvoeren? Om ons heen staan kundige mensen klaar die met STEV begaan zijn, maar die ook kritische vragen stellen.

Deze mensen houden ons scherp