info@stev.nl 033 - 303 14 90

Stakingsactiviteit STEV

Stakingsactiviteit STEV

 

Vandaag en morgen wordt er gestaakt in het onderwijs. Ook de meeste scholen van STEV zijn gesloten. De bonden hebben tot deze staking opgeroepen om de loonkloof tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs te dichten en het carrièreperspectief van schoolleiders te vergroten. Daarnaast slaat op steeds meer basisscholen het lerarentekort toe, waardoor noodgedwongen groepen naar huis worden gestuurd, vacatures niet tot lastig in te vullen zijn met kwalitatief goed personeel en bij ziekte onbevoegden voor de klas staan.

De enorme urgentie van het maatschappelijke personeelsprobleem en de grote werkdruk zijn ook zichtbaar bij de STEV scholen. Deze maatschappelijke problemen, die ook bij STEV worden ervaren, zijn niet eenvoudig op te lossen. Maar bij STEV nemen ze wel de zaak ook in eigen hand.

 

Op donderdag 30 januari organiseerde STEV een meedenk-ochtend voor alle collega’s. Onder leiding van de organisatie ‘Tante Lean’ is nagedacht over mogelijke oplossingen voor de ervaren werkdruk. Aan de hand van verschillende werkvormen en al ‘scrummend’ is in drie uur het thema ‘werkdruk’ verkend. Vol energie en enthousiasme zijn de STEV collega’s aan de slag gegaan om tot een eerste aanzet van werkdrukvermindering te komen. Een van de werkvormen was het “celebrity-interview”, waarbij werkdrukthema’s die in het onderwijs spelen werden vergeleken met thema’s in de zorg. Dit werd gedaan door vragen te stellen aan twee medewerkers van stichting Amerpoort. ‘Wat een prachtige en inspirerende ochtend was dit en wat zijn er goede concrete acties bedacht’, merkt Karen Peters, bestuurder bij STEV op. ‘Vanuit vrijwel alle STEV scholen waren collega’s aanwezig die samen meedachten aan mogelijke oplossingen’.

 

Concreet heeft de groep 3 thema’s vastgesteld waar de te vormen ontwikkelgroep nu verder mee gaat. Het betreft ‘werken aan professionele autonomie’, ‘het toetsen van acties aan het belang voor de ontwikkeling van de leerling’ en ‘het easycratisch maken van de administratie’. Alle deelnemers waren super enthousiast over de werkwijze en opbrengst en gaven aan dat deze uitkomsten op korte termijn ook met de elders actievoerende teamleden moeten worden gedeeld. Peters is super blij met de opbrengst en geeft aan dat dit wat haar betreft een eerste stap is in het vergroten van het werkplezier en het versterken van de positie van de onderwijsprofessional. ‘Want bij STEV werken de collega’s elke dag snoeihard aan het geven van kwalitatief goed onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen en … dat blijven we graag doen!’.