info@stev.nl 033 - 303 14 90

OBS PWA in Soest sluit haar deuren

Openbare basisschool PWA in Soest sluit haar deuren.

Op de valreep van haar honderd jarig bestaan heeft het schoolbestuur van STEV het voorgenomen besluit genomen om de PWA aan de Beetzlaan per 1 augustus 2021 te sluiten.

Het nemen van dit besluit is voor zowel de leerlingen, de ouders, het team en het schoolbestuur zeer pijnlijk. ‘We betreuren de sluiting van de basisschool zeer. Ondanks het feit dat wij de afgelopen jaren ons uiterste best hebben gedaan om de PWA haar bestaansrecht te laten behouden, hebben we in Soest te maken met steeds minder kinderen in de basisschoolleeftijd. Hierdoor zal de school op korte of middellange termijn ook niet kunnen groeien’, aldus Karen Peters, bestuurder van STEV waar de PWA onder valt.

Bijna drie jaar geleden werd de school nog opgeknapt. Daarbij was het idee dat een school met een nieuwe frisse uitstraling ook nieuwe leerlingen zou trekken. Dit wordt helaas niet zichtbaar in de aanmeldingen, waardoor het schoolbestuur zich nu gedwongen voelt om dit besluit te nemen.

‘Met de huidige grootte van de school en de algemene daling in het leerlingenaanbod kan de PWA straks veel belangrijke taken niet meer voor de volle 100% invullen. Ook kan zowel de kwaliteit als de ontwikkelkracht niet meer worden gegarandeerd. Zoals u begrijpt willen wij dat niet zo ver laten komen’, aldus Peters.

Donderdagochtend 11 maart zijn de ouders en leerlingen van de PWA geïnformeerd over dit voorgenomen besluit. Om tot een goede afweging te komen is uiteraard ook de medezeggenschap van de school betrokken. De komende periode gaat het team van de PWA met alle ouders individueel in gesprek. ‘Het belangrijkste is nu dat de overgang van de leerlingen van de PWA naar een andere school zo goed mogelijk verloopt’, besluit Peters.

In de regio Soest zijn naast de PWA nog drie andere openbare scholen die vallen onder het STEV schoolbestuur. Dat zijn De Buut en de Egelantier in Soest en de Startbaan in Soesterberg. In de komende periode zal het STEV bestuur de ouders nader informeren over de mogelijkheden op deze scholen.