info@stev.nl 033 - 303 14 90

Kinderraad

Kinderraad bij STEV

Passend bij het kinderrechtenverdrag en in lijn met het strategisch beleid van STEV, wil de stichting door inzet van de kinderraad de creatieve denkkracht die kinderen hebben optimaal benutten bij het vormgeven van het beste onderwijs. Onder leiding van Monaïm Benrida, programma manager Gelijke Kansen van het ministerie OCW, werd er 17 juni online gesproken over de vraag: `Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen op onze scholen in coronatijd gelijke kansen krijgen op inclusieve deelname aan de maatschappij? Bestuur, schoolleiders, leden van de GMR en RvT van STEV, bestuurders van samenwerkingsverbanden en wethouders van de gemeenten waarin STEV operationeel is, namen tevens deel aan dit gesprek.

De leerlingen in de kinderraad zijn afkomstig uit de verschillende leerlingraden op de scholen. In de leerlingraden worden leerlingen op school betrokken bij de besluitvorming bij onderwerpen die hen dagelijks raken. Voorafgaand aan de kinderraad verzamelden de deelnemende kinderen informatie over het thema ‘gelijke kansen’ op hun eigen school. Vragen die de leerlingen hebben besproken waren onder andere: Welke effecten van corona merken jullie dagelijks in de maatschappij en op school? Welke beelden hebben jullie bij gelijke kansen voor alle kinderen? Heeft corona dit beeld veranderd? En wat betekent goed onderwijs voor jullie?

Tijdens de bijeenkomst op 17 juni gaven de leerlingen in een korte presentatie aan hoe zij aankijken tegen de vragen, waarna Benrida verder met hen in gesprek ging. Dat leverde mooie inzichten op, met verrassende beelden waarin kinderen de deelnemende volwassenen oproepen hen te helpen de leefwerelden van school en thuis op elkaar af te stemmen. Leerlingen van de Startbaan willen n.a.v het opgevoerde toneelstuk, aan ouders tips geven over hoe zij het beste hun kinderen kunnen helpen met schoolwerk. Leerlingen van ‘t Kruisrak noemen het belang van huiswerkklassen na schooltijd en leerlingen van de Dorpsbeuk roepen op tot meer coachingsgesprekken in de school om leerdoelen te kunnen behalen.

Karen Peters bestuurder van STEV geeft aan dat het nog wel even spannend was of STEV dit jaar wel een kinderraad zou kunnen organiseren, maar gelukkig kunnen we inmiddels veel online. “In een vreemde periode als corona toch is, hebben we heel veel geleerd en de kinderen hebben ons vandaag laten zien dat zij ons heel veel kunnen leren over hoe wij ons onderwijs kunnen afstemmen op wat zij nodig hebben voor de toekomst.”

Deelname aan de kinderraad zet Thea de Graaf, bestuurder bij SWV Rijn & Gelderse Vallei aan het denken. Zo zegt de Graaf: “Alle kinderen horen erbij en moeten dat gevoel ook hebben.” Om deze woorden kracht bij te zetten nodigt de Graaf de deelnemende kinderen uit hun presentaties nogmaals te geven tijdens een SWV bijeenkomst over meer inclusief onderwijs. Ook Benrida is onder de indruk van de presentaties van de kinderen en hun creativiteit, waardoor hij de kinderen uitnodigt in het nieuwe schooljaar een dag naar Den Haag te komen om rondgeleid te worden op het ministerie van onderwijs.