info@stev.nl 033 - 303 14 90

Feestelijk samengaan basisscholen

Op 9 juli start de zomervakantie voor de basisscholen in regio Midden, dus ook voor christelijke basisschool Prof. J. van de Waterinkschool en openbare basisschool de Egelantier. De twee scholen in Smitsveen hebben afgelopen schooljaar toegewerkt naar het samengaan in één school.

De directe aanleiding vormt het dalend aantal leerlingen op de Waterinkschool. “Om goed onderwijs te kunnen blijven bieden voor de leerlingen uit de wijk Smitsveen willen we met de Egelantier de handen ineen te slaan” geeft directeur-bestuurder Diana van Vulpen, PCBO Baarn-Soest aan. ”De Waterinkschool en Egelantier bieden beide onderwijs aan dezelfde doelgroep en hebben een vergelijkbare visie op onderwijs” erkent Karen Peters, bestuurder van STEV. Beide bestuurders zijn het eens dat de leerlingen van beide scholen zullen profiteren doordat de expertise gebundeld wordt waardoor de ‘nieuwe’ school zich steviger kan positioneren in samenwerking met de ketenpartners in Smitsveen.

Om tot een goede afweging te komen zijn afgelopen jaar de teams, de medezeggenschap en het intern toezicht betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking. Deze gesprekken waren onder andere gericht op het verbinden van onderwijsinhoudelijke, culturele en identiteitsgerichte activiteiten, met als uiteindelijke doel het samengaan van de twee scholen onder het STEV dak. Beide bestuurders kijken tevreden terug op het proces, dat door een externe projectleider is begeleid.

Vandaag (donderdag 7 juli 2022) zijn de leerlingen van beide scholen al tekenend naar elkaar toe bewogen. Met prachtige street-art tekeningen van vogels zo groot als de leerlingen zelf spreidden zij hun vleugels vanaf de Waterinkschool en landen bij de Egelantier. Na deze creatieve en gezellige activiteit zijn de leerlingen samen de klassen ingegaan, waar de mix van leerkrachten van beide scholen nader met elkaar konden kennis maken. Een hernieuwde kennismaking, want afgelopen schooljaar hebben de leerlingen al vaker gezamenlijk en sportieve activiteiten ondernomen en mede onder begeleiding van Balans kennis met elkaar gemaakt.

Gisteren (woensdag 6 juli 2022) is op cbs Prof. J. van de Waterinkschool stilgestaan bij het sluiten van de school. Dit met een mooi slotfeest. Hierbij gaf directeur-bestuurder Diana van Vulpen tijdens haar  toespraak een compliment aan alle teamleden van de Waterinkschool voor hun enorme inzet en de prachtige schoolresultaten.

Tjitske de Winne, schoolleider van de Egelantier, start het nieuwe schooljaar op 22 augustus 2022 met veel vertrouwen in de nieuwe samenstelling: “Enkele leerlingen van de Waterinkschool hebben de overstap al eerder in dit schooljaar gemaakt en dat ging probleemloos. Ik verwacht dat ook de overige leerlingen zich snel op hun plek en welkom zullen voelen op OBS de Egelantier”.