Voorwaarden

Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever gebruikt worden voor duplicering en verspreiding.
Alle op deze website vermelde content blijft eigendom van Stichting Eem Vallei Educatief.
Linken naar deze website dient in overleg met de uitgever te geschieden.
Voor meer informatie kunt u zich richten per mail naar info@stev.nl