info@stev.nl 033 - 303 14 90

Vacature voorzitter en secretaris GMR

Secretaris en Voorzitter bestuur GMR

 

STEV
STEV is het bevoegd gezag van 15 openbare basisscholen in Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest, Soesterberg, Voorthuizen en Woudenberg. De scholen worden dagelijks bezocht door ongeveer 2.000 leerlingen. Bij de stichting werken ongeveer 200 medewerkers.

GMR
De Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad (GMR) praat mee over bovenschoolsbeleid zoals kwaliteit van het onderwijs, financiën, personeelsbeleid en het formatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle, of een meerderheid, van de scholen van STEV. De GMR stelt zich op als “kritische vriend” van het College van Bestuur en heeft als doel een bijdrage te leveren aan optimaal onderwijs. De GMR heeft ook conform Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) een functie en o.a. advies- en instemmingsrecht.

Voorzitter en Secretaris bestuur GMR
De GMR bestaat uit 14 leden, waarbij van elke school een ouder of personeelslid deelneemt. De GMR wordt bestuurd door een 3 koppig dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en lid dagelijks bestuur. Vanaf schooljaar 2021/2022 is er een vacature voor een Secretaris en een Voorzitter.

Inhoud van de rol
Je neemt actief deel aan het dagelijks bestuur. Dit bestaat uit het voorbereiden en bijwonen van 5 GMR vergaderingen en 2 keer overleg met Raad van Toezicht. Daarnaast is er tussentijds regelmatig overleg binnen het dagelijks bestuur en is er overleg met het College van Bestuur. Daarnaast worden diverse initiatieven ontwikkeld in het kader van verdere professionalisering, zoals de organisatie van een jaarlijkse kennissessie, bijwonen werkgroepen en stimuleren van commissies. De Secretaris zorgt tevens voor de organisatorische zaken en het opstellen van de notulen. De voorzitter leidt de vergaderingen.

Wij zoeken
Je hebt als ouder een (of meerdere) kind(eren) op één van de STEV scholen of bent leerkracht en vindt het leuk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Je wilt graag bijdragen aan de missie van STEV: leer wie jij kunt zijn. Je gelooft erin dat betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en leerkrachten hierin een krachtig middel is. Je herkent je in het profiel ‘kritische vriend’. Je bent scherp en gebrand op het beste onderwijs. Transparantie, verantwoording en een goede discussie zijn voor jou woorden die hand in hand gaan met vertrouwen, samenwerken en oplossingsgericht denken. Wij verwachten geen specifieke opleiding en/of werkervaring. Motivatie en competenties zijn voor de GMR het belangrijkste en diversiteit juichen wij toe.

Wat wij bieden
Als Secretaris en Voorzitter van het bestuur heb je  invloed op het beleid binnen STEV. Hiermee draag je bij aan beter onderwijs en een mooiere samenleving. Tevens doe je een waardevolle ervaring op. Het van dichtbij ervaren hoe een scholenstichting en GMR wordt bestuurd is interessant. Lid zijn van de GMR is vrijwillig, niet vrijblijvend. Het is heel waardevol voor de maatschappij en ook voor jouw persoonlijke ontwikkeling een verrijking. Het kost tijd, maar is goed te combineren met een fulltime baan en gezin. Tenslotte bieden wij een onkostenvergoeding voor reiskosten en het opstellen van de notulen.

Interesse?
Vind je het leuk om meer te weten? Wij zien jouw reactie graag tegemoet. Bel of mail gerust als je eerst meer informatie wenst.

Namens dagelijks bestuur GMR  Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief,

Evelien de Vries – Scholten (secretaris), Marije van de Lagemaat (lid dagelijks bestuur), Ad Veldhuizen (voorzitter)

Contactgegevens en sluitingsdatum:
Voor meer informatie kun je terecht bij Ad Veldhuizen (voorzitter) via 06-24611672 of Evelien de Vries Scholten (secretaris) via 06-15045235. Jouw sollicitatie kun je sturen naar m.fugers@stev.nl. De sluitingsdatum is 31 mei 2021.