info@stev.nl 033 - 303 14 90

Schoolleiders Daltonscholen DeBuut en Corlaer

De functie

Werk je graag vanuit een stevig fundament aan de volgende stap? Heb je hart voor Daltononderwijs? Ben jij op zoek naar een baan als schoolleider bij een stichting waar vrijheid en verantwoording hand in hand gaan? STEV zoekt twee schoolleiders voor haar openbare Dalton basisscholen in Soest en Nijkerk.

Op beide scholen werk je met een jong, dynamisch en enthousiast team, dat geeft je ruimte waar het kan en begeleid je waar nodig. Je betrekt de teams, leerlingen en ouders actief bij ontwikkelingen vanuit de pijlers van Dalton: zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Welke uitdaging spreekt jou het meest aan?

OBS Dalton deBuut (0,6-0,8 fte)

Wil jij werken op een school waar iedere leerling welkom is, denk je in mogelijkheden en in maatwerk? Word dan schoolleider op deBuut! Een kleine school, met een sterk neergezet Daltonprofiel, die echt voorloper is in passend onderwijs. Je hebt een visie op openbaar onderwijs die past bij deBuut, je bent gericht op kansen voor je leerlingen en de school. Vanuit het perspectief van de school in haar omgeving stel je een nieuw schoolplan op waarin je de koers van de afgelopen jaren bestendigt. Je bouwt verder aan goed Daltononderwijs en vormgeving van het thematisch werken, waar nu een pilot IPC-onderwijs is ingezet.

Daltonschool Corlaer (0,8-1,0 fte)

Ben je een leider met een verbindende leiderschapsstijl? Een teamplayer die weet hoe je medewerkers inspireert om samen doelen te bereiken? Zet dan je ervaring in het primair onderwijs en je onderwijsinhoudelijke kennis in om het team van Daltonschool Corlaer aan te sturen.

Je bent een schoolleider die strategisch kan denken, analytisch en daadkrachtig is én die dit uitstraalt. Je omarmt de visie van de school en houdt vast aan de koers die de school heeft uitgezet. Je hebt vertrouwen in het team en je weet ieders talent en expertise te benutten. Je bent goed in het betrekken van ouders en externe partners bij de ontwikkeling van een kind. Tot slot heb je een ondernemende instelling, zowel binnen als buiten de school en weet je goed de verbinding te leggen met ouders.

Je bent als schoolleider ook onderdeel van het STEV directeuren team en doet daarbinnen actief mee aan de bredere STEV ontwikkelingen. Dat doe je vanuit een positieve en ondernemende houding passend binnen de besturingsfilosofie van STEV. Daarnaast ben je ook ambassadeur van de school en van STEV. We bieden je de gelegenheid om kennis te maken met beide scholen om daarop je keuze voor één van deze twee interessante functies te baseren. Geïnteresseerd en wil je meer weten over de overeenkomsten en verschillen tussen de scholen? Kijk op de websites van OBS dalton deBuut en OBS daltonschool Corlaer of neem contact op via jeltjedijkstra@scolix.nl.

Ingangsdatum: 1 augustus 2022, of zo spoedig mogelijk daarna.

STEV biedt:

 • Veel ruimte voor eigenaarschap, vanuit de Rijnlandse besturingsfilosofie liggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie.
 • Zichtbaar en sterk verankerd Daltononderwijs.
 • Enthousiaste en dynamische teams die openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en daar een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid in nemen.
 • Zeer tevreden ouders en leerlingen.
 • Openbaar onderwijs op dertien zelfstandige scholen in de regio Amersfoort.
 • De mogelijkheid om naast je werkzaamheden als schoolleider STEV brede werkzaamheden te verrichten.
 • Beide functies zijn ingeschaald in D11/D12, afhankelijk van opleiding en ervaring(sjaren).

Schaal/cao:                                                               Fte:

€ 3430,- tot € 5651,-   | cao PO                                0,6– 1,0 fte

Informatie over de organisatie

DeBuut is de enige Daltonschool in de wijk Overhees in Soest. De school is een openbare basisschool waar iedereen welkom is. Daarmee is de populatie écht een afspiegeling van de samenleving. Het is merkbaar in de school dat iedereen op zijn/haar eigen unieke talenten wordt erkend en gewaardeerd. DeBuut gaat ervan uit dat ieder mens en kind uniek is en zich op eigen wijze en eigen tempo ontwikkelt. Door een sterke profilering is het leerlingaantal de afgelopen jaren gegroeid naar 120 leerlingen, de leerlingen zijn verdeeld over 5 combinatiegroepen. Het onderwijs wordt thematisch aangeboden, in iedere groep worden jaarlijks vijf projecten uit de methode Alles-in-1 behandeld. Daarnaast is de school een gezonde school waarbinnen ook het vignet relaties en seksualiteit is aangevraagd.

Klik hier voor meer informatie over deBuut.

Daltonschool Corlaer is een openbare basisschool in Nijkerk. Binnen de school staan de Daltonpijlers; verantwoordelijkheid, samenwerken, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie centraal. Op Daltonschool Corlaer leert ieder kind in een veilige, gezellige en leerrijke omgeving. De kinderen leren  doelgericht en ontdekken hun talenten, doordat ze gestimuleerd worden in hun creativiteit, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen. Leerkrachten en ouders stimuleren de kinderen in hun leren, zodanig dat ze mede eigenaar worden van hun eigen leerproces. De leerkrachten begeleiden hen vanuit hun professionele, didactische en pedagogische kennis. De school is afgelopen jaren gegroeid naar 220 leerlingen.

Klik hier voor meer informatie over Daltonschool Corlaer.

STEV bestaat uit 13 openbare en zelfstandige basisscholen in en rond Amersfoort, waar lef, ambitie en trots de boventoon voeren. De besturingsfilosofie van STEV is gebaseerd op het Rijnlands model. Kernwaarden zijn verbinding, vakmanschap, vertrouwen, inspiratie. In het strategisch beleid van STEV staan de pijlers beschreven die dienen als kader voor de schoolontwikkeling: gepersonaliseerd leren, educatief partnerschap, excellente professionele leergemeenschappen en duurzaam wereldburgerschap. De besturingsfilosofie en de strategische koers zijn uitgewerkt in het Ambitieboek van STEV.

Klik hier voor meer informatie over STEV.

Wat vragen wij?

Competenties en vaardigheden

 • Openheid en transparantie: als schoolleider informeer je proactief en leg je verantwoording af aan bestuur, team en ouders over hoe je invulling geeft aan de beleidsruimte die je krijgt.
 • Kwaliteit: vanuit affiniteit met Daltononderwijs en inclusief onderwijs bewaak je het sterke pedagogisch klimaat en passende onderwijsopbrengsten.
 • Ondernemend: je geeft energiek invulling aan onderwijskundige ontwikkelingen en behoudt de groeipositie van de school.
 • Leiderschap: je bent open en duidelijk naar je team, je stimuleert eigenaarschap en professionele houding.
 • Communicatie: je staat in verbinding met je collega’s binnen de school en bij STEV en met alle externe partners van de school.

Functie-eisen

 • Je onderschrijft de besturingsfilosofie en het Ambitieboek van STEV.
 • Je hebt leidinggevende ervaring (bij voorkeur op een basisschool).
 • Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding niveau vakbekwaam, of rond binnenkort de opleiding af.
 • Je omarmt en bent bekend met Daltononderwijs. Een diploma Dalton en/of lesbevoegdheid is een pre.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze wervings- & selectieprocedure voor STEV. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 7 juni 2022 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in Amersfoort.

Belangrijke data

Sluitingsdatum:  7 juni 2022

Voorgesprekken ScoliX:               10 juni 2022

Gesprek BAC deBuut: 13 juni en 21 juni 2022

Gesprek BAC Daltonschool Corlaer: 15 juni en 20 juni 2022

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data?

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.