info@stev.nl 033 - 303 14 90

Lid van de GMR

STEV
STEV is het bevoegd gezag van 13 openbare basisscholen in Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest, Soesterberg, Voorthuizen en Woudenberg. De scholen worden dagelijks bezocht door ongeveer 2.000 leerlingen. Bij de stichting werken ongeveer 200 medewerkers.

GMR
Op dit moment zijn er meerdere vacatures beschikbaar binnen de GMR. We zijn per volgend schooljaar op zoek naar een voorzitter en een secretaris en ook naar leden in de GMR. Is  de rol van voorzitter of secretaris je niet op het lijf geschreven  en wil je  wel graag je steentje bijdragen aan de GMR? Meld je dan aan als GMR lid.
De Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad (GMR) praat mee over bovenschools beleid zoals kwaliteit van het onderwijs, financiën, personeelsbeleid en het formatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle, of een meerderheid, van de scholen van STEV. De GMR stelt zich op als “kritische vriend” van het College van Bestuur en heeft als doel een bijdrage te leveren aan optimaal onderwijs. De GMR heeft ook conform Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) een functie en o.a. advies- en instemmingsrecht.

Voorzitter en Secretaris bestuur GMR
De GMR bestaat uit 14 leden, waarbij van elke school een ouder of personeelslid deelneemt. De GMR wordt bestuurd door een 3 koppig dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en lid dagelijks bestuur.

Inhoud van de rol
Je neemt actief deel aan het dagelijks bestuur. Dit bestaat uit het voorbereiden en bijwonen van 5 GMR vergaderingen en 2 keer overleg met Raad van Toezicht. Deze overleggen zullen online of fysiek plaatsvinden. Daarnaast is er tussentijds regelmatig overleg binnen het dagelijks bestuur en is er overleg met het College van Bestuur. Daarnaast worden diverse initiatieven ontwikkeld in het kader van verdere professionalisering, zoals de organisatie van een jaarlijkse kennissessie, bijwonen werkgroepen en stimuleren van commissies. De Secretaris zorgt tevens voor de organisatorische zaken en het opstellen van de notulen. De voorzitter leidt de vergaderingen.

Wij zoeken
Je hebt als ouder een (of meerdere) kind(eren) op één van de STEV scholen of bent leerkracht en vindt het leuk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Je wilt graag bijdragen aan de missie van STEV: leer wie jij kunt zijn. Je gelooft erin dat betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en leerkrachten hierin een krachtig middel is. Je herkent je in het profiel ‘kritische vriend’. Je bent scherp en gebrand op het beste onderwijs. Transparantie, verantwoording en een goede discussie zijn voor jou woorden die hand in hand gaan met vertrouwen, samenwerken en oplossingsgericht denken. Wij verwachten geen specifieke opleiding en/of werkervaring. Motivatie en competenties zijn voor de GMR het belangrijkste en diversiteit juichen wij toe.

Wat wij bieden
Als lid van de GMR heb je invloed op het beleid binnen STEV. Hiermee draag je bij aan beter onderwijs en een mooiere samenleving. Tevens doe je een waardevolle ervaring op. Het van dichtbij ervaren hoe een scholenstichting en GMR wordt bestuurd is interessant. Lid zijn van de GMR is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het is heel waardevol voor de maatschappij en ook voor jouw persoonlijke ontwikkeling een verrijking. Het kost tijd, maar is goed te combineren met een (fulltime) baan en gezin. Tenslotte bieden wij een onkostenvergoeding voor reiskosten en het opstellen van de notulen.

Interesse?
Vind je het leuk om meer te weten? Wij zien jouw reactie graag tegemoet. Bel of mail gerust als je eerst meer informatie wenst.

Contactgegevens en sluitingsdatum:
Voor meer informatie kun je terecht bij Evelien de Vries  (voorzitter) via 06-15045235. Wil je liever per mail eerst een aantal vragen stellen dat kan uiteraard ook. Stuur dan je mail naar m.fugers@stev.nl. De sluitingsdatum is 4 juli 2022.

Namens dagelijks bestuur GMR  Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief,

Evelien de Vries – Scholten (interim voorzitter), Marije van de Lagemaat (lid dagelijks bestuur)