info@stev.nl 033 - 303 14 90

Adviseur onderwijskwaliteit

STEV, is de overkoepelende organisatie van 13 openbare basisscholen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. Bij ons staat onderwijs in het teken van de maatschappij van morgen.

De openbare basisscholen van STEV bieden kwalitatief goed onderwijs in de ruimste zin van het woord. Goed onderwijs
betekent tenminste voldoende opbrengsten voor taal en rekenen én draagt bij aan de brede ontwikkeling
van leerlingen tot wereldburgers. We houden onszelf op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en wetenschappelijk
onderzoek en passen deze kennis toe in ons aanbod, zodat onze leerlingen leren wie zij kunnen zijn.

Met een vernieuwende kijk hierop werken wij aan een innovatieve onderwijsstrategie. Onderwijs dat meebeweegt met de ontwikkeling en behoeften van de leerlingen.

We doen het samen. Met gedeelde verantwoordelijkheid, trots en ambitie en individueel initiatief en lef. Zo creëren we maatschappelijke meerwaarde met brede, blijvende impact.

Wij bieden je:

 • Een uitdagende baan in een dynamische omgeving.
 • Een aanstelling op basis van een jaar die bij goed functioneren na een jaar wordt omgezet in een vaste aanstelling.
 • Een goed salaris afhankelijk van relevante werkervaring met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 10,7 weken vakantie en een eindejaarsuitkering.

Wat zijn je werkzaamheden:

Je adviseert het College van Bestuur over de beleidsontwikkeling op één of meer beleidsmatig afgeronde complexe beleidsterreinen gericht op onderwijs en kwaliteit. Concreet gaat het om de volgende aspecten:

 • Je adviseert het College van Bestuur bij de ontwikkeling en uitvoering van het meerjaren onderwijs- en kwaliteitsbeleid;
 • Je bereidt (meerjaren)beleidsontwikkeling voor door een doorvertaling te maken van in- en externe ontwikkelingen op onderwijskundig terrein en de risico’s op korte en lange termijn in te schatten;
 • Je bereidt op onderwijs- en kwaliteitsbeleid besluitvorming van het CvB voor en reikt daartoe documenten ter besluitvorming aan dan wel adviseert daarover;
 • Je vormt een schakel tussen het CvB, de schoolleiders en de intern begeleiders / kwaliteitscoördinatoren op het gebied van onderwijskwaliteit;
 • Je draagt inhoudelijk bij aan en/of handelt besluiten af voor het directieplatform en het overleg tussen college van bestuur en mogelijke andere gremia;
 • Je volgt, bewaakt en borgt en adviseert (juridische) regelingen en procedures op het gebied van onderwijs;
 • Je vertegenwoordigt desgevraagd het College van Bestuur bij diverse interne overlegorganen en extern (overheden, collega-besturen, samenwerkingsverbanden);
 • Je participeert in beleids- en projectgroepen;
 • Je adviseert het College van Bestuur en directieplatform bij het afhandelen van klachten en voert eventueel namens het College van Bestuur overleg hierover;

Analyseren en adviseren over de onderwijskwaliteit:

 • Je analyseert de onderwijsresultaten en bespreekt deze met het CvB en de schoolleiders;
 • Je signaleert knelpunten en doet voorstellen ter verbetering;
 • Je ondersteunt de schoolleiders bij de uitvoering van het onderwijsbeleid;
 • Je vertaalt behoeften en ondersteuningsvragen binnen de organisatie en toetst deze aan de onderwijskundige kaders;
 • Je adviseert over het begeleiden van de teams bij de verhoging van de onderwijskwaliteit.

Wat zijn je bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Je adviseert het College van Bestuur bij de ontwikkeling van het meerjaren (onderwijskundig) beleid, het analyseren van onderwijsresultaten en het doen van voorstellen ter verbetering.
 • De aanpak is vastgelegd in de door het College van Bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen en randvoorwaarden.
 • Je legt verantwoording af aan het College van Bestuur over de bruikbaarheid van de (beleids)adviezen bij de ontwikkeling van het meerjaren (onderwijskundig) beleid, het analyseren en het adviseren over de onderwijskwaliteit.

Functie eisen:

 • Je hebt 3-5 jaar werkervaring in soortgelijke functie.
 • Je bent flexibel en kan je makkelijk bewegen in verschillende sociale omgevingen
 • Je hebt een onderwijskundige opleiding op wo-niveau afgerond.
 • Je hebt brede en theoretische kennis op het gebied van kwaliteitszorg in het (primair) onderwijs.
 • Je hebt affiniteit met de bestuurlijke context en hebt kennis van wet- en regelgeving vanuit de Wet primair onderwijs.
 • Je hebt brede kennis van bestuurlijke verhoudingen en interne en externe governance in het onderwijs.
 • Je bent omgevingssensitief.
 • Je beschikt over inzicht in samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen.
 • Je bent vaardig in het uitvoeren van onderzoek, ontwikkelen en evalueren van beleid.
 • Je bent zowel schriftelijk als mondeling vaardig.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit.

Wat bieden wij:

 • Een baan voor minimaal 3,5 tot 4 dagen per week.
 • Een betrokken team op het stafkantoor dat nauw met elkaar samenwerkt
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in vast
 • Salarisschaal 12
 • Wij hanteren de CAO PO
 • De mogelijkheid om incidenteel thuis te werken
 • Voor verdere ontwikkeling bieden wij een breed opleidingen aanbod vanuit onze eigen STEV Academie
 • Je kunt als medewerker van STEV gebruik maken van een fietsplan of bedrijfsfitnessregeling
 • Collectiviteitskorting bij diverse zorgverzekeraars

Bijzonderheden:
STEV wil graag een diverse en inclusieve organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze leerlingen. Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je CV en motivatiebrief te vermelden.

Spreekt dit je aan? Wij zien jouw reactie graag tegemoet. Bel of mail gerust als je eerst meer informatie wenst met Marisca Rens-Dikkeboer, beleidsmedewerker HR. Telefoonnummer is 06 51 10 29 95. Je kunt uiteraard ook je motivatiebrief en CV mailen naar: m.dikkeboer@stev.nl.

Sluitingsdatum is 5 februari 2023.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur. 

Wanneer je op deze vacature reageert, noteer dan vast de volgende data in je agenda:
Woensdag 15 februari van 17.30 uur tot 20.30 uur voor de 1e sollicitatieronde.
Woensdag 22 februari van 09.00 uur tot 12.30 uur voor de 2e sollicitatieronde.

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure zullen er minimaal 2 referenties worden ingewonnen.