Regioraad

Bij de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs behouden de gemeentebesturen op grond van de Wet op het primair onderwijs een aantal bevoegdheden.
De gemeenteraden benoemen de leden van de Raad van Toezicht en kunnen in geval van bestuurlijke verwaarlozing ingrijpen door de Raad van Toezicht weg te sturen en het toezicht over te nemen. In de statuten is vastgelegd dat de gemeenteraden een zienswijze kunnen indienen op de begroting en de jaarrekening van de stichting.
Om de deelnemende gemeenten goed en tijdig te kunnen informeren kent de stichting de Regioraad. Dit is een afstemmingsoverleg, waarin de wethouders van onderwijs zitting hebben en overleg voeren met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de stichting.

Voor het functioneren van de Regioraad is een huishoudelijk reglement opgesteld.

In de Regioraad hebben zitting:

wethouder T. Stroo                                        gemeente Baarn
wethouder D. Dorrestijn-Staal                     gemeente Barneveld
wethouder B. Koops                                      gemeente Bunschoten
wethouder N. Aboyaakoub-Akkouh            gemeente Nijkerk
wethouder H.J.C. Vreeswijk                           gemeente Scherpenzeel
wethouder J.L. van Berkel-Vissers                gemeente Soest
wethouder D.P. de Kruif                                gemeente Woudenberg