Ouderbetrokkenheid


Op steeds meer scholen van Eem-Vallei Educatief wordt werk gemaakt van ouderbetrokkenheid.
Niet alleen via de ouderraad en de medezeggenschapsraad, maar vooral via thema-avonden waarin met alle ouders onderwijskundige en pedagogische thema’s van de school worden besproken. Deze avonden komen steeds meer opgang in onze scholen. De ene keer gaat het over de visie op onderwijs en in een ander geval worden verandering van schooluren of inzet van digitale hulpmiddelen besproken en bediscussieerd.

Medewerkers van Eem-Vallei Educatief scholen vinden het niet alleen erg belangrijk om de mening van ouders te horen, maar zijn ook benieuwd naar hun ideeën. Zij vinden dat ze samen met de ouders moeten werken aan de ontwikkeling van het kind. Scholen werken tijdens dit proces vaak samen met de organisatie “Actief Ouderschap” (zie www.actiefouderschap.nl).

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Wat vandaag nog actueel is is morgen al weer voorbij. De belevingswereld van het huidig kind is de hele wereld. Met allerlei apparaten kan ieder kind, digitaal, via sociale media zich alle kennis eigen maken. Hiervoor is de school niet meer nodig. Dit vraagt om een andere vorm van onderwijs dan waarin de ouders zijn groot geworden. Deze veranderingen zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van de school, maar van de school en ouders samen. Vandaar dat wij het promoten dat school en ouders samen nadenken over de invulling van het onderwijs op de school.

Eem-Vallei Educatief scholen staan voor een brede ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat wij beter inspelen op hetgeen het kind motiveert (intrinsieke motivatie), gebruik maken van verschillende leerstijlen en iedere leerling laten excelleren op zijn of haar niveau.
Als wij kinderen verantwoordelijk willen maken voor hun eigen ontwikkeling en inzicht willen geven in hun leren dan moeten wij de ouders daarbij betrekken. Dit leren vindt namelijk niet alleen plaats op de scholen, maar ook in de maatschappij en thuis. Wil  het nieuwe (gepersonaliseerd) leren leiden tot succes voor het kind nu en in zijn toekomst dan moeten wij daarin samen optrekken met de ouders van het kind.

Daarom hebben de scholen van Eem-Vallei Educatief ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan.