College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het CvB legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Het CvB bestaat per 1 september 2018 uit:
Karen Peters


Vergaderschema CvB voor het schooljaar 2018/2019 vindt u hier:

De vergaderingen zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur
en worden gehouden op het stafkantoor.

Bestuursverslagen incl. jaarrekening vindt u hier in de digitale boekenkast