College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het CvB legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Het CvB bestaat per 1 augustus 2016 uit:
Henk van der Zwaag


Vergaderschema CvB vindt u hier:

De vergaderingen zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur
en worden gehouden op het stafkantoor.

Bestuursverslagen incl. jaarrekening vindt u hier in de digitale boekenkast