Pensioen

De pensioenpremie gaat omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2018 vastgesteld op 22,9%. De premie is nu 21,1%.

Hoeveel premie betaalt u?
Vanaf 1 januari 2018 stijgt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen naar 22,9%. De werkgever betaalt 70% van deze premie en de werknemer 30%. De premie inkoop voorwaardelijk pensioen (VPL) blijft 2,6%. Dit deel van de pensioenpremie wordt geheel door de werkgever afgedragen.

Waarom stijgt de premie?
De premie stijgt vooral door het meerjarige premiebeleid dat ABP vorig jaar aankondigde. Dit leidt tot een structureel hogere premie vanaf 2017. Met de premiestijging in 2018 wordt de volgende stap gezet en in 2019 volgt de laatste stap. De premiestijging is nodig omdat pensioen duurder is geworden door de lage rente en het feit dat we steeds ouder worden. De wijzigingen in de middelloonregeling als gevolg van de vereenvoudiging van de regeling, hebben ook een verhogend effect op de premie. De stijging van de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 jaar zorgt weer voor een verlaging van de premie. Alles bij elkaar genomen, betekent dit dat de premie stijgt van 21,1% naar 22,9%.

Geen idexatie
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioen in 2018 niet verhogen. Daarvoor was de beleidsdekkingsgraad van 100,2% op 31 oktober 2017 niet voldoende. Om te kunnen indexeren, moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn. ABP schat in dat er de komende vijf jaar ook niet of nauwelijks ruimte ontstaat om het pensioen te verhogen. De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen, is inmiddels klein geworden. Voor de komende jaren blijft die kans wel aanwezig. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft, is verlaging van de pensioenen noodzakelijk.
 

jouw pensioen is in beweging

Pensioen? Daar wil je toch niet over nadenken? Toch is je pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar we maandelijks samen een behoorlijk bedrag voor je sparen. Ongeveer een vijfde deel van jouw salaris is premie voor je pensioen. Omdat je pensioen ook nog eens in beweging is, vinden wij het erg belangrijk dat je hiervan niets mist. Als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, ontvang je uit die spaarpot een aanvulling op de AOW-uitkering.

Stichting Eem-Vallei Educatief is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Iedere medewerker uit het onderwijs heeft bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd recht op een uitkering uit dit pensioenfonds.

Neem regie in eigen handen.
Wij voelen ons als werkgever verantwoordelijk dat jij een duidelijk beeld hebt van je pensioen en dat je de mogelijkheden kent om je pensioen aan jouw wensen aan te passen. Maar jij hebt de regie!

Pensioen...hoe, wat en wanneer?
Heb je je in de afgelopen jaren weleens afgevraagd hoe hoog jouw pensioen eigenlijk is? En welke mogelijkheden je hebt om te variëren met je pensioen? Op de site van MijnABP ontdek je onder andere het volgende:
- Over welke periode heb je pensioen opgebouwd bij ABP.
- Hoe hoog je pensioen wordt op een door jouw gekozen pensioendatum.
- Hoe je je pensioen in hoogte kunt laten variëren.
- Wat de mogelijkheden zijn van uitruilen van pensioen.
- Hoe hoog het pensioen van je partner zal zijn bij jouw overlijden.

Om je te helpen in het gebruik van MijnABP heeft ABP.nl informatiefilmpjes gemaakt.