Leerteams

In het schooljaar 2016-2017 is de stichting Eem-Vallei Educatief gestart met een netwerk aan leerteams: een kl
ein groepje passievolle mensen dat vol lef met elkaar nadacht over hoe we meer samenwerking tussen de verschillende scholen konden organiseren. Deze leerteams zijn inmiddels uitgegroeid tot een ambitieus lerend netwerk waarin collega's in de praktijk levende onderwerpen onderzoeken om met behulp van innovatie een kwaliteitsimpuls te genereren. Het doel van de leerteams is dat elke onderwijsprofessional in samenwerking met collega's een bijdrage levert aan Eem-Vallei Educatief als organisatie voor gepersonaliseerd leren. Daarmee wordt de visie zoals beschreven in het Ambitieboek, werkelijkheid op alle scholen.

Archief updates:
Update dd 15.03.18
Update dd 01.09.18